skip to Main Content
210-3240001 panevritanikienosi@gmail.com

Η ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με την αρχική της επωνυμία «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , ιδρύεται το έτος 1955. Από τότε μέχρι σήμερα το επιστημονικό και εκπολιτιστικό αυτό πατριδοτοπικό σωματείο διαγράφει μια λαμπρή πορεία δράσης και προσφοράς στη ζωή και τον πολιτισμό της Ευρυτανίας.

«Πανευρυτανική Ένωση». Μια διαδρομή προσφοράς στην Ευρυτανία από το 1955 έως σήμερα

Η 55χρονη και πλέον διαδρομή της «Πανευρυτανικής Ένωσης», χωρίζεται σε τρεις χρονικές περιόδους, με άξονα τη θητεία των τριών μακρόβιων προέδρων της.
Α΄ περίοδος (1955 έως 1978), Προεδρία Ανδρέα Πουρνάρα
Β΄ περίοδος (1978 έως 2006), Προεδρία Παν. Κωστοπαναγιώτη
Γ΄ περίοδος (2006 έως σήμερα), Προεδρία Κων/νου Παπαδοπούλου
Το πολυσχιδές έργο της για την Ευρυτανία είναι μεγάλο και τίμιο. Γι’ αυτό και αληθινό. Στα 55 χρόνια της πορείας της έχει να επιδείξει πλουσιότατο πολιτιστικό, κυρίως, έργο, το οποίο ξεπερνάει τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας….

Η Πανευρυτανική Ένωση από το 1955 έως σήμερα

Προεδρία Ανδρέα Πουρνάρα

Το πρώτο καταστατικό του «επιστημονικού και εκπολιτιστικού Σωματείου», με την επωνυμία «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συντάσσεται και υπογράφεται στις 9 Ιανουαρίου 1955 και αναγνωρίζεται στις 28 Μαρτίου του 1955, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμός απόφασης 4321). Έδρα ορίζεται η Αθήνα. Το καταστατικό τροποποιείται οκτώ χρόνια αργότερα, στις 26 Μαρτίου του 1963, με μόνη αλλαγή τη νέα επωνυμία του Σωματείου ως «ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» (αριθμός απόφασης 5328). Εδώ αναγράφονται και διασώζονται μόνο τα 9 από τα 22 ονόματα των ιδρυτών. Τα εξής κατά σειρά: Ανδρέας Πουρνάρας – Ιωάννης Τσιαντής – Γεώργιος Οικονόμου – Φωκίων Χατζηθάνος – Δημήτριος Αγραφιώτης – Ιωάννης Βράχας – Χρήστος Κολιός – Πέτρος Παπακωστοζάχος – Γεώργιος Χρυσικός.

Πρωτοπόροι και συμπαραστάτες είναι και άλλοι Ευρυτάνες με μεγάλη επιστημονική και κοινωνική εμβέλεια, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, οι καθηγητές Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, Ιωάννης Χρυσικός, Νικόλαος Τσαμπούλας, Νικόλαος Κρικέλλης και ο ιστορικός Πάνος Βασιλείου.

Οι σκοποί της ίδρυσης του Σωματείου, όπως ακριβώς αναγράφονται στο καταστατικό, είναι οι εξής: α) Η συστηματική έρευνα και μελέτη της Ιστορίας, της Λαογραφίας, της Οικονομίας του Νομού Ευρυτανίας. β) Η εκλαΐκευση της Τέχνης και της Επιστήμης για την ηθική, πνευματική και εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της Ευρυτανίας. γ) Η διάδοση επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων και μέσων για την οικονομική πρόοδο του Νομού. δ) Η δια νομίμων μέσων και ενεργειών προσπάθεια επίλυσης γενικών συμφερόντων των Ευρυτάνων. ε) Η καλλιέργεια επαφής και η ανάπτυξη στενότερων δεσμών με τους εκτός της Ευρυτανίας και ιδιαίτερα στην αλλοδαπή διαμένοντες Ευρυτάνες (άρθρο 2ο).

Η πρώτη σφραγίδα που καθιερώνει η «Πανευρυτανική Ένωση» είναι απλή. Αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία και στο μέσον το έτος της ιδρύσεώς της (άρθρο 30ο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Πανευρυτανικής Ένωσης» απαρτίζεται από εννέα μέλη και η θητεία του είναι διετής (άρθρο 13ο). Το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εκείνα δηλαδή, τα οποία είτε κατάγονται είτε έλκουν την καταγωγή τους από την Ευρυτανία (άρθρο 11ο). Σχετικά με τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πανευρυτανικής», κατά το χρονικό διάστημα από το 1955 έως το 1978, οι πληροφορίες είναι ελλιπείς. Τα μόνα, κατά το δυνατόν, εξακριβωμένα στοιχεία είναι τα εξής:

Το έτος 1957. Πρόεδρος: Ανδρέας Πουρνάρας, Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Τσιαντής

Δεκέμβριος 1958. Πρόεδρος: Ανδρέας Πουρνάρας

Τον Φεβρουάριο του 1959 ο Α. Πουρνάρας εκθέτει τα πεπραγμένα του Δ.Σ., η θητεία του οποίου διήρκεσε 9 μήνες «κατά το διαρρεύσαν σωματειακό έτος».

Πρόεδρος: Ανδρέας Πουρνάρας

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσιρώνης

Γενικός Γραμματέας: Νικ. Θεοδωράκης

Ταμίας : Ιωάννης Κοσπεντάρης

Σύμβουλοι: Νικ. Βράχας, Διον. Καρανιάς, Πέτρος Παπακωστοζάχος, Νικόλαος Σταμπολίτης, Νικόλαος Τσιαντής

Τον Νοέμβριο του 1959 η σύσταση του συμβουλίου παίρνει την εξής μορφή:

Πρόεδρος: Σπυρίδων Παπακωνσταντίνου, ιερεύς

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Κολιός

Γενικός Γραμματέας: Παύλος Παπασπύρου

Ταμίας: Νικόλαος Τσιαντής

Σύμβουλοι: Ανδρέας Πουρνάρας, Νικόλαος Σταμπολίτης, Πέτρος Παπακωστοζάχος, Ιωάννης Τσιρώνης, Κωνστ. Παπαδόπουλος

Τον Δεκέμβριο του 1960 η σύνθεση του Δ.Σ. τροποποιείται ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Ανδρέας Πουρνάρας

Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Παπακωνσταντίνου

Γενικός Γραμματέας: Παύλος Παπασπύρου

Ταμίας: Δημοσθένης Παπαδιάς

Σύμβουλοι: Χρήστος Κολιός, Ιωάννης Κοσπεντάρης, Πέτρος Παπακωστοζάχος, Γεώργιος Παπανίκος, Νικόλαος Τσιαντής

Κατά τις αρχαιρεσίες του έτους 1961 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα:

Πρόεδρος: Ανδρέας Πουρνάρας

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσιαντής

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Κων. Οικονόμου

Ταμίας: Φωκίων Χατζηθάνος

Σύμβουλοι: Δημήτριος Αγραφιώτης, Ιωάννης Βράχας, Χρήστος Κολιός, Πέτρος Παπακωστοζάχος και Γεώργιος Χρυσικός.

Στην προεδρία της «Πανευρυτανικής Ένωσης» ο Ανδρέας Πουρνάρας (γεννήθηκε στο Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας το 1896) παραμένει από το έτος 1961 μέχρι του θανάτου του, στις 24 Φεβρουαρίου του 1974, εκλεγόμενος συνεχώς, κατά τις αρχαιρεσίες όλων των επομένων ετών, τόσον αυτός όσον και το ίδιο, κατά βάση, Διοικητικό Συμβούλιο. Από το 1974 μέχρι τον Ιανουάριο του 1976 Πρόεδρος εκλέγεται ο Δημήτριος Αγραφιώτης. Ακολούθως ο Γεώργιος Τσιτσάρας, μέχρι τον Ιανουάριο του 1978, οπότε και υποβάλλει την παραίτησή του. Την προεδρία αναλαμβάνει προσωρινά ο Αθανάσιος Παρούτσας, μέχρι τις εκλογές στις 6 Δεκεμβρίου του 1978, οπότε και τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει ο Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης και οριοθετείται η δεύτερη περίοδος της «Πανευρυτανικής Ένωσης».

Τα Γραφεία της «Πανευρυτανικής», όσο καιρό είναι πρόεδρός της ο Α. Πουρνάρας, στεγάζονται στην «Επιστημονική Εταιρεία Πάπυρος» επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 46 στην Αθήνα. Ο Πουρνάρας διαθέτει, επίσης, το ατομικό του γραφείο για τη στέγαση του «Συλλόγου Ευρυτάνων Σπουδαστών «Ο ΕΥΡΥΤΑΝ» (έτος ίδρυσης 1958). Για μικρά μόνο χρονικά διαστήματα φιλοξενούνται επί της πλατείας Καρύτση, όπου και το δικηγορικό γραφείο του Μάκη Μπαλωμένου, γραμματέα της «Ένωσης». Και μετά το θάνατο του Πουρνάρα για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο «Πνευματικό Κέντρου Ρουμελιωτών» (Σίνα και Αραχώβης, Αθήνα) και στο γραφείο του προέδρου Γ. Τσιτσάρα, επί της Σταδίου 51.

«Πανευρυτανική Ένωση»: μια διαδρομή προσφοράς στην Ευρυτανία από το 1955 έως το 1978: Σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί την Ευρυτανία και τους Ευρυτάνες η «Πανευρυτανική Ένωση» είναι παρούσα με υπομνήματα, εκκλήσεις και παραστάσεις σε φορείς και αρμόδιους. Ο Πουρνάρας με το προσωπικό του κύρος και τις κοινωνικές του γνωριμίες αναλώνει τη ζωή του στην εξυπηρέτηση των σκοπών της «Πανευρυτανικής».

 • Η «Πανευρυτανική Ένωση», σε συσκέψεις από κοινού με τα άλλα εν Αθήναις ευρυτανικά σωματεία και την παρουσία Ευρυτάνων βουλευτών και πολιτευτών, στέλνει υπομνήματα για την προώθηση και επίλυση χρονιζόντων θεμάτων υποδομής στην Ευρυτανία, όπως οδοποιίας, συγκοινωνιακών έργων, εξηλεκτρισμού. Προβαίνει σε ενέργειες για την ίδρυση τουριστικού ξενοδοχείου στο Καρπενήσι και συστήνει στα εκδρομικά σωματεία στην Αθήνα να συμπεριλάβουν και την Ευρυτανία στα εκδρομικά τους προγράμματα. Μεριμνά ακόμη και για την ίδρυση Γηροκομείου στο Καρπενήσι. Οι εισπράξεις που συγκεντρώνονται από κοινωνικές εκδηλώσεις αποφασίζεται να διατεθούν για την αγορά οικοπέδου, ώστε να κτιστεί Παιδικός σταθμός στο Καρπενήσι.

 • Η Ένωση δεν υστερεί ακόμη σε φροντίδες για την επισκευή μνημείων (όπως λ.χ. της ιστορικής εκκλησίας Αγίας Παρασκευής Βραγγιανών-Γούβας, όπου έζησε πολλά χρόνια και απεβίωσε ο Όσιος Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός). Συμβάλλει, από κοινού με άλλους φορείς, στην κατασκευή και τοποθέτηση του ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Φάληρο. Με δαπάνες της φιλοτεχνείται η προτομή του Γ. Καφαντάρη από τον γλύπτη Λουκόπουλο, η οποία, μετά τον θάνατον του Ανδρέα Πουρνάρα και επί προεδρίας Δημητρίου Αγραφιώτη, τοποθετείται στην είσοδο της πόλεως του Καρπενησίου. Αποτέλεσμα των ενεργειών της μάλιστα είναι η μετονομασία, σε ειδική τελετή την 16η Ιουνίου1963, οδού της Αθήνας (η όπισθεν του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών λεωφόρος Γούβας) σε οδό Γεωργίου Καφαντάρη.

 • Κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της «Πανευρυτανικής» εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αγορά ιδιόκτητου διαμερίσματος προκειμένου να στεγαστούν μόνιμα τα γραφεία του σωματείου και των άλλων ευρυτανικών οργανώσεων. Δημοσιεύεται, μάλιστα, ο πρώτος κατάλογος εισφορών και δωρεών στο περιοδικό «Ευρυτανικά Χρονικά» (τχ. 2/Δεκ. 1960, σ. 96).

 • Γεννημένος στα ευρυτανικά ελατοδάση ο Πουρνάρας εντυπωσιάζει με την οικολογική του έμπνευση να οργανώνονται κάθε Αύγουστο στο Καρπενήσι «Γιορτές του Δάσους», με σκοπό τη διεθνή προβολή του ευρυτανικού τοπίου και την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής. Η πρώτη φορά που διοργανώθηκαν δασικές εορτές ήταν τον Αύγουστο του 1964 με στόχο να καθιερωθούν ως ετήσιες φεστιβαλικές εκδηλώσεις. Τότε ο Πουρνάρας στο λόγο που εκφώνησε ανακοίνωσε την πρόθεσή του, σε συνεργασία με τα Λογοτεχνικά Σωματεία των Αθηνών, για προκήρυξη πανελληνίου λογοτεχνικού διαγωνισμού για τη βράβευση του καλύτερου λογοτεχνήματος με θέμα τα δάση και τα βουνά της Ευρυτανίας.

 • Το φιλανθρωπικό έργο της Πανευρυτανικής επεκτείνεται γενικότερα σε άπορους και αναξιοπαθούντες Ευρυτάνες. Αλλά εκεί που η «Πανευρυτανική Ένωση» δίνει εξετάσεις και παίρνει άριστα είναι η προσφορά της στην ενίσχυση των πληγέντων κατοίκων της Ευρυτανίας, κατά την κατολίσθηση Μικρού Χωριού Ευρυτανίας (αρχές του 1963) και στους σεισμούς της Ευρυτανίας (Φεβρουάριος 1966). Η κινητοποίηση όλων των Ευρυτάνων του Λεκανοπεδίου της Αττικής και η αποστολή των εφοδίων έγινε σε συντομότατο χρονικό διάστημα, για τα δεδομένα της εποχής, και προηγήθηκε κατά πολύ του Ερυθρού Σταυρού και του Κράτους (Υπουργείο Πρόνοιας). Το μακροσκελές και εμπεριστατωμένο υπόμνημα που έστειλε ο Πουρνάρας σε κάθε αρμόδιο, η πρότασή του να ζητηθεί από την Κυβέρνηση η άμεση ίδρυση «Αυτόνομου Οργανισμού Σεισμοπαθών Ευρυτανίας», αλλά και οι εκκλήσεις του σε σχολεία των Αθηνών είναι μερικές από τις ενέργειες που καταδεικνύουν την μεθοδικότητα και την τεράστια προσφορά της «Πανευρυτανικής» με την καθοδήγηση του Προέδρου της Ανδρέα Πουρνάρα.

 • Το σωματείο μεριμνά και για το κοινωνικό και ψυχαγωγικό μέρος των Ευρυτάνων. Διοργανώνει χορούς και συνεστιάσεις, εκδρομές για τη γνωριμία της Ευρυτανίας και υποδέχεται τους ξενιτεμένους Ευρυτάνες της Αμερικής, καθώς και μέλη της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι».

 • Η οικονομική ανθοφορία της Πανευρυτανικής, εξακτινώνεται και στο πνευματικό και εκπολιτιστικό έργο της. Υλοποιείται υπόσχεση που δόθηκε στο σύνδεσμο «Ευγένιος ο Αιτωλός» για τη σύσταση Βιβλιοθήκης στο Καρπενήσι, το 1965. Η Βιβλιοθήκη αυτή φέρει σε επιγραφή το όνομα και τη φωτογραφία του δωρητή της και προέδρου της «Πανευρυτανικής Ένωσης» Ανδρέα Πουρνάρα.

 • Μέριμνα της Πανευρυτανικής» είναι και η εκπαίδευση στην Ευρυτανία, όπως η συμπλήρωση των κενών θέσεων σε σχολεία του νομού Ευρυτανίας, η χορήγηση βραβείων και υποτροφιών σε αριστεύοντες Ευρυτάνες μαθητές και φοιτητές και η ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών της Ευρυτανίας με βιβλία του εκδοτικού οίκου «Επιστημονική Εταιρεία Ελληνικών Γραμμάτων-Πάπυρος», ιδρυτής του οποίου ήταν ο Α. Πουρνάρας.

 • Σημαντικά κονδύλια διατίθενται για τη βράβευση Ευρυτάνων συγγραφέων, την επιδότηση για την έκδοση και αγορά βιβλίων τους, ώστε να καταρτιστεί μια αξιόλογη βιβλιοθήκη ευρυτανικού βιβλίου.

 • Στο εκδοτικό της έργο ανήκει και η κυκλοφορία των τριών τευχών του περιοδικού «Ευρυτανικά Χρονικά», με θέματα λαογραφικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, εκπαιδευτικά, και ό,τι έχει σχέση με την οικονομία και τον τουρισμό της Ευρυτανίας. Κυκλοφορούν τρία τεύχη (τχ.1/Νοέμ. 1959, τχ.2/Δεκ. 1960 και τχ. 3/Δεκ. 1962). Επανεκδίδεται ακόμη το βιβλίο «Διονυσίου Ιερομονάχου, Κώδιξ της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής του Φουρνά των Αγράφων» με επιμέλεια Χαραλάμπους Χατζηθάνου (1963).

 • Η «Πανευρυτανική Ένωση», τέλος, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη της γενέθλιας γης, προκηρύσσοντας διαγωνισμό μέσω της Ακαδημίας Αθηνών το 1958, για τη συγγραφή της «Ιστορίας της Ευ­ρυτανίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον», με χρηματικό έπαθλο 15.000 δραχμών. Παράλληλα με τη γενική ιστορία της Ευρυτανίας, το 1961, ενθαρρύνει και παρακινεί για τη συγγραφή πέντε τοπικών ιστορικών μονογραφιών, όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς ό,τι είναι γνωστό από γραπτά μνημεία ή από την προφορική παράδοση, αθλοθετώντας ισάριθμα χρηματικά ποσά.

Προεδρία Παναγιώτη Κωστοπαναγιώτη

Στις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1978, αναλαμβάνει την Προεδρία της ιστορικής «Πανευρυτανικής Ένωσης», ως αντάξιος διάδοχος του Ανδρέα Πουρνάρα, ο Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης (Καρπενήσι 1921-Αθήνα 2009), ο οποίος εκλέγεται συνεχώς και παραμένει στη θέση του προέδρου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2006.

«Πανευρυτανική Ένωση»: μια διαδρομή προσφοράς στην Ευρυτανία 1978-2006: Ο απολογισμός του έργου του Παναγιώτη Κωστοπαναγιώτη στην «Πανευρυτανική Ένωση», την οποία υπηρέτησε από το 1978 έως το 2006 με απαράμιλλο δημιουργικό πάθος και μεράκι, είναι τεράστιος.

 • Στις αρχές της θητείας του Κωστοπαναγιώτη (1979-1980) ενοικιάζονται τα γραφεία της Ένωσης στην οδό Κλεισθένους 17, τα οποία και αγοράζονται στις αρχές του 2000. Το «σπίτι του Ευρυτάνα», όπως ονόμαζε τα ιδιόκτητα γραφεία, είναι η υλοποίηση του οράματος της «Πανευρυτανικής» του έτους 1960, επί προεδρίας Ανδρέα Πουρνάρα.

 • Δρομολογούνται τροποποιήσεις στο καταστατικό, οι οποίες επικυρώνονται επί προεδρίας Κ. Παπαδόπουλου. Η Ένωση έχει σφραγίδα που αναγράφει κυκλικά την επωνυμία της «Πανευρυτανική Ένωση» και το χρόνο της ίδρυσής της (1955), και στον εσωτερικό κύκλο τις λέξεις: «ΕΥΡΥΤΟΣ Ο ΟΙΧΑΛΙΕΥΣ – ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ», εντός δε κύκλου απεικονίζεται η μορφή του μυθικού βασιλιά Ευρύτου, κατόπιν προτάσεως του Δημητρίου Φαλλή.

 • Ο θεσμός των υποτροφιών και βραβεύσεων σε Ευρυτάνες Σπουδαστές και Φοιτητές, που ξεκίνησε επί Α. Πουρνάρα, ενισχύεται και ορίζεται η «Επιτροπή Υποτροφιών Σπουδαστών και Φοιτητών» (1987).

 • Τη γέφυρα που έστησε ο Κωστοπαναγιώτης ως εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας με τους απόδημους Ευρυτάνες τη στεριώνει περισσότερο ως Πρόεδρος της «Πανευρυτανικής» και της δίνει το χαρακτήρα μιας βαθύτατης εγκαρδιότητας. Ο ίδιος είναι πάντοτε η ψυχή των Συνεδρίων που διοργανώνει η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» κάθε χρόνο. Πρόταση του Κωστοπαναγιώτη, μέσω της «Πανευρυτανικής», είναι να απονεμηθεί τιμητική διάκριση από την Ακαδημία Αθηνών στην Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι» με τη συμπλήρωση 40 χρόνων πνευματικού, κοινωνικού και πατριωτικού έργου προς τη γενέτειρα (1944-1984). Οργανώνει, επίσης, μέσω της «Πανευρυτανικής», σχετικές εκδηλώσεις για τα «50 Χρυσά χρόνια» του Βελουχιού (1994).

 • Η αγάπη της «Πανευρυτανικής» προς τον απόμαχο γέροντα Ευρυτάνα, την τρίτη ηλικία, φανερώνεται έμπρακτα, όταν με τη συμβολή και άλλων φορέων και ιδιωτών ανεγείρεται το Γηροκομείο ή «Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας» στο Καρπενήσι, το «Σπίτι των Γερόντων», όπως το ονομάζει ο Πρόεδρός της (1992). Την επόμενη χρονιά (21.1.1993) σε ειδική εκδήλωση στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας (Γηροκομείο) Καρπενησίου η «Πανευρυτανική» διοργάνωσε εκδήλωση με την ευκαιρία του «Ευρωπαϊκού έτους των Ηλικιωμένων».

 • Το έργο του Κωστοπαναγιώτη στην «Πανευρυτανική» συνδέεται με την τεράστια προσφορά στο τομέα της υγείας. «Οι Γιατροί της Ομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ιδρύονται με πρωτοβουλία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της «Πανευρυτανικής», του Ρευματολόγου Τάσου Κοντομέρκου το 1976. Πρόκειται για μια ομάδα Ευρυτάνων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι, με τις εξορμήσεις τους στα απομακρυσμένα χωριά, προσφέρουν στο πάσχοντα Ευρυτάνα και σώζουν ζωές. Για το θεάρεστο έργο τους χαρακτηρίζονται ως «Άγγελοι Αγάπης» και «Καλοί Σαμαρείτες».

 • Στον πνευματικό και εκπολιτιστικό τομέα πλούσια είναι η συγκομιδή της «Πανευρυτανικής». Από τις ποικίλες πνευματικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που φέρουν τη σφραγίδα του προέδρου της Κωστοπαναγιώτη αναφέρουμε δειγματοληπτικά:

– Φιλολογικό μνημόσυνο για τον ιστορικό συγγραφέα Πάνο Βασιλείου (20.2.1985)

– Εκδήλωση τιμής για τον δάσκαλο και λογοτέχνη Γιάννη Βράχα (3.3.1987) και παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Παπαδόπουλου «Γιάννης Βράχας, ο Δάσκαλος, ο Αγωνιστής, ο Λογοτέχνης» (12.3.2001)

– Εκδήλωση μνήμης για τον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Γιάννη Κρικέλη (3.4.1987)

– Μνήμη των δύο Ευρυτάνων ποιητών Δώρη Άνθη (Νίκου Ζωγραφόπουλου) και Γιώργου Τσουκαλά. Ο Δώρης Άνθης τιμήθηκε ιδιαίτερα ως ήρωας της Εθνικής Αντίστασης με προτομή στο Καρπενήσι.

– Τιμή στον ποιητή και δημοσιογράφο Θεόδωρο Σκουρλή (19.5.1991)

– Τιμή στα αδέρφια Ανδρέα και Δημήτρη Πουρνάρα (3.3.1996). Το 2000, μάλιστα, χαρακτηρίζεται ως «Έτος μνήμης Ανδρέα Πουρνάρα» και διοργανώνονται εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρυτανίας (14.10.2000), ενώ παρουσιάζεται το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά, «Ανδρέας Πουρνάρας. Μια ζωή δεμένη με την Ιστορία και την Παιδεία του τόπου», το τοπίο κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο «Πάπυρο» το 2000 (12.6.2000)

– Το 2000, με αφορμή την επέτειο των 60 χρόνων από το θάνατο του Ζαχαρία Παπαντωνίου τιμάται η μνήμη του (21.11.2000) και παρουσιάζεται το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά «Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Τα θεία δώρα των εμπνεύσεών του» (23.1.2001), το οποίο κυκλοφορεί με πρωτοβουλία της Πανευρυτανικής.

– Το 2005 ορίζεται ως «έτος Γεωργίου Καφαντάρη», με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατό του και παρουσιάζεται το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά «Γεώργιος Καφαντάρης. Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας» (Αθήνα, 4.6.2005 και Καρπενήσι, 11.9.2005).

 • Από το εκδοτική παρουσία της «Πανευρυτανικής» επί προεδρίας Κωστοπαναγιώτη σημειώνουμε τα εξής βιβλία, κατά χρονολογική σειρά εκδόσεώς τους: 1. Μιχάλης Σταφυλάς, «Της πατρίδας και της λευτεριάς. Νίκος Ζωγραφόπουλος, Γιώργος Τσουκαλάς, δυο Ευρυτάνες ποιητές της Αντίστασης» (1988). 2. Ανδρέας Τσούρας «Μιχάλης Σταφυλάς. Ξεχωριστή φυσιογνωμία στα λογοτεχνικά και ιστορικά δρώμενα» (2001). 3. Μιχάλης Σταφυλάς, «Δώρης Άνθης, Στο δρόμο της ζωής (ποίηση)» (2001). 4. «Γεώργιος Φαρμακίδης, Γυμνάσιο Καρπενησίου. Το χρονικό της ανέγερσης του πρώτου διδακτηρίου (επιμέλεια: Κώστα Παπαδόπουλου)» (2002). 5. Μιχάλης Σταφυλάς, «Γεώργιος Καφαντάρης. Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας» (2005).

 • Η επανέκδοση του περιοδικού «Ευρυτανικά Χρονικά» το 2002 ξεκινά με ενέργειες του Κωστοπαναγιώτη. Επί της θητείας του κυκλοφορούν τα 16 πρώτα τεύχη (τχ.1/Γεν.-Φλεβ.-Μάρτ. 2002 έως τχ. 16/Οκτ.-Νοέμ.-Δεκ. 2005). Διευθυντής είναι ο ίδιος και επιμελητής της έκδοσης ο Μιχάλης Σταφυλάς. Από τότε μέχρι σήμερα το περιοδικό κυκλοφορεί ανελλιπώς ανά τρίμηνο με θέματα ιστορικά, φιλολογικά, λαογραφικά, πολιτιστικά ευρυτανικού περιεχομένου και έναν απολογισμό της δράσης της «Πανευρυτανικής».

Το καλοκαίρι του 2005 ο Κωστοπαναγιώτης εκφράζει την επιθυμία να αποχωρήσει από την προεδρία της «Πανευρυτανικής Ένωσης».

Προεδρία Κώστα Παπαδόπουλου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που προκύπτει από τις εκλογές στις 5 Φεβρουαρίου του 2006, συγκροτείται σε σώμα στις 11.2.2006 και ξεκινά μια νέα πορεία, αναλαμβάνοντας, παράλληλα, μια μεγάλη ευθύνη, τη συνέχιση των προσπαθειών των προηγουμένων συμβουλίων για την προβολή της Ευρυτανίας. Η κατανομή των αξιωμάτων έχει ως εξής: Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Αντ. Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος: Δημ. Ι. Φαλλής, Γραμματέας: Χρ. Λ. Γιαννακόπουλος, Ειδ. Γραμματέας: Ηλίας Λιάσκος, Ταμίας: Βασίλειος Σιορόκος, Βοηθός Ταμία: Κων. Φούκας, Έφορος: Ιωάννα Ζωγραφοπούλου, Μέλη: Αγαθοκλής Μπακογιάννης, Σεραφείμ Σκάνδαλος. Το επόμενο Δ.Σ. που προκύπτει από τις αρχαιρεσίες στις 30 Μαρτίου του 2008, συγκροτείται σε σώμα. Πρόεδρος:  Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος,  Αντιπρόεδρος: Ηλίας Γ. Λιάσκος, Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης, Ταμίας: Βασίλειος Γ. Σιορόκος, Έφορος: Δημήτριος Ι. Φαλλής, Μέλη: Κώστας  Φούκας (αναπληρωτής Ταμίας), Στέφανος Μιχ. Παπατζίμας (αναπληρωτής  Γραμματέας), Αγαθοκλής Λεων. Μπακογιάννης, Θεόδωρος Παν. Μπαμπαλής.

«Πανευρυτανική Ένωση»: μια διαδρομή προσφοράς στην Ευρυτανία 2006-2010. Η «Πανευρυτανική Ένωση» συνεχίζει το μεγαλόπνοο έργο της και τη δράση της για την Ευρυτανία και κατά την τρίτη αυτή περίοδό της.

 • Μόλις αναλαμβάνει την προεδρία της ιστορικής «Πανευρυτανικής», ο Κώστας Παπαδόπουλος μεριμνά για την επανασύσφιξη των σχέσεων και τη αγαστή συνεργασία με τα άλλα ευρυτανικά πολιτιστικά σωματεία και τους φορείς, αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα και χαιρετιστήριες επιστολές.

 • Τα ιδιόκτητα γραφεία της «Πανευρυτανικής» ανακαινίζονται και γίνονται αγνώριστα. Πρώτιστο μέλημα είναι και η οργάνωση της βιβλιοθήκης, κυρίως Ευρυτάνων συγγραφέων, πολλοί από τους οποίους συνδράμουν προσφέροντας βιβλία τους. Παράλληλα η «Πανευρυτανική» χορηγεί δωρεάν βιβλία σε συλλόγους, σε σχολεία και σε αριστούχους μαθητές της Ευρυτανίας.

 • Όταν αναλαμβάνει την προεδρία της «Πανευρυτανικής» ο Κ. Παπαδόπουλος, τα έσοδα ήταν περίπου 600 ευρώ και τα φτάνει στα 22.167 ευρώ, με την άψογη διαχείριση του ταμία Βασίλη Σιορόκου.

 • Επί της θητείας του Κ. Παπαδόπουλου έχουμε τροποποίηση και συμπλήρωση άρθρων του καταστατικού (τριετής θητεία, επικύρωση αλλαγής σφραγίδας, μεταγραφή στη δημοτική). Το νέο καταστατικό ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση στις 30.3.2008 και επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25.5.2009.

 • Στον τομέα της Υγείας οι «Γιατροί της Ομάδας Αλληλεγγύης» συνεχίζουν τις εξορμήσεις τους σε δυσπρόσιτα χωριά της Ευρυτανίας. Η Πανευρυτανική» διοργανώνει, επίσης, εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διδασκαλία μαθημάτων Α΄ Βοηθειών σε απομακρυσμένους δήμους της Ευρυτανίας και εκδίδει τον «Οδηγό Βασικών Πρώτων Βοηθειών» με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

 • Η πνευματική πολυτεκνία της «Πανευρυτανικής» επί προεδρίας Παπαδόπουλου είναι κάτι το θαυμαστό. Μια ενδεικτική αναφορά:

 • Διοργανώνονται τιμητικές εκδηλώσεις σε Ευρυτάνες πνευματικούς ανθρώπους (Παναγιώτης Κ. Βλάχος, Δημήτριος (Τάκης) Τουλούπας, Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης, Ιωάννης Κρικέλης, π. Κωνσταντίνος Βαστάκης). Τιμούνται, επίσης, κατ’ έτος οι Ευρυτάνες Άγιοι.

 • Το 2006 ορίζεται ως «έτος Καφαντάρη», στα 60 χρόνια από το θάνατό του Ευρυτάνα πολιτικού και προσφέρεται από ένα αντίτυπο του βιβλίου του Μ. Σταφυλά στους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου σε τιμή κόστους.

 • Το 2008 ανακηρύσσεται ως «έτος Κατσαντώνη» στα 200 χρόνια από τον μαρτυρικό θάνατό του.

 • Το 2010 ανακηρύσσεται ως «Έτος Ζαχαρία Παπαντωνίου», στα 70 χρόνια από το θάνατό του, και διοργανώνεται μια πληθώρα εκδηλώσεων τιμής και μνήμης στην Αθήνα, αλλά και σε πόλεις που διαμένουν πολλοί Ευρυτάνες (Λαμία, Αγρίνιο). Ξεχωριστή θέση κατέχει το συμπόσιο για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου στην Ακαδημία Αθηνών σε συνδιοργάνωση με το «Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας» της Ακαδημίας Αθηνών (Αθήνα, Δεκέμβριος του 2010) και το κορυφαίο έργο της «Πανευρυτανικής Ένωσης» για ευπρεπισμό και ανακαίνιση του τάφου του Ζ. Παπαντωνίου στο Α΄ κοιμητήριο Αθηνών και η επιμνημόσυνη δέηση (Μάιος 2010).

– Πλήθος είναι τα πνευματικά συμπόσια, τα επιστημονικά συνέδρια και οι ημερίδες που διοργανώνει η «Πανευρυτανική» με θέμα την ανάδειξη της Ιστορίας και του Πολιτισμού της περιοχής, στην Αθήνα ή σε περιοχές της Ευρυτανίας. Τα πρακτικά όλων αυτών των ημερίδων και συνεδρίων έχουν εκδοθεί σε βιβλία.

– Οι παρουσιάσεις βιβλίων Ευρυτάνων συγγραφέων, βιβλίων που εκδίδει η «Πανευρυτανική Ένωση», καθώς και όλων των Πρακτικών των Ημερίδων και των Συνεδρίων, τα οποία, κατά καιρούς, διοργανώνει, εκπληρώνουν ένα χρέος επιβεβλημένο απέναντι σε πνευματικούς εργάτες για τον αξιοζήλευτο ερευνητικό τους μόχθο.

 • Από την εκδοτική ανθοφορία της «Πανευρυτανικής», συνεχίζεται η έκδοση του περιοδικού «Ευρυτανικά Χρονικά» από το τχ. 17/Ιαν-Φεβρ.-Μάρτ. 2006 έως τχ. 36/Οκτ.-Νοέμ.-Δεκ. 2010. Τα «Ευρυτανικά Χρονικά» διαβάζονται παντού μέσω της φιλόξενης ιστοσελίδας του Αγραφιώτη Χρήστου Κίτσιου www.agrafiotis.gr. Στο περιοδικό απένειμε τιμητική διάκριση η «Ομοσπονδία Ευρυτανικών συλλόγων» (Μάρτιος 2008).

Εντυπωσιάζει ο αριθμός των ευρυτανικών βιβλίων που εκδίδει η Πανευρυτανική επί προεδρίας Κώστα Παπαδόπουλου, που ανέρχονται στον αριθμό των 15 κατά τις δύο θητείες του. Οι πολύτιμοι αυτοί τόμοι, κάποτε και ογκώδεις, αναδεικνύουν την ιστορική ταυτότητα της Ευρυτανίας, γιατί η «Πανευρυτανική» κοιτάζει μπροστά το μέλλον, αλλά δεν ξεκόβει από τις ρίζες. Οι τίτλοι των βιβλίων που εκδίδει η «Πανευρυτανική» το διάστημα από το 2006 έως το 2010 είναι οι εξής: 1. Αν.– Γιάννης Μαυρομύτης, «Καρπενήσι 1810-1820», σελ. 174 ( 2006). 2. Παύλος Νταλλής, «Η Βούλπη και η Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας. Ιστορικά και Λαογραφικά στοιχεία», σελ. 312 (2007). 3. Μιχάλης Σταφυλάς, «Ευρυτανικά. Ιστορία-Άνθρωποι-Περιβάλλον», σελ. 184 (2008). 4. «Η Βούλπη στη διαδρομή της Ιστορίας. Πρακτικά Ημερίδας», σελ. 206 (2008). 5. «Ασπροπόταμος: Άγνωστη Ιστορία και Σύγχρονη Ανάπτυξη. Πρακτικά Ημερίδας», σελ. 224 (2009). 6. Γεώργιος Σταθόπουλος, «Ο Στραβομανώλης – Οι Τρεις Συμβουλές. Θεατρικά», σελ. 144 (2009). 7. Μιχάλης Σταφυλάς, «Γεώργιος Καφαντάρης. Μια ζωή στις επάλξεις της Δημοκρατίας», σελ. 526 (Β΄ έκδοση 2009). 9. Κων/νος Μήτσιος, «Εκ βαθέων… σκέψεις και προτάσεις για την Ευρυτανία», σελ. 132 (2009) 8. «Τα Άγραφα στη διαδρομή της Ιστορίας. Πρακτικά Συνεδρίου», δύο τόμοι, σελ. 1050 (2009). 10. «Πνευματικές προσεγγίσεις. Η περίπτωση του Μάρκου Γκιόλια, Πρακτικά Ημερίδας», σελ. 152 (2009). 11. Μιχάλης Σταφυλάς, «Επιστροφή στο παρελθόν, Μαρτυρίες σε πρώτο πρόσωπο», σελ. 248 (2010) 12. Γεώργιος Ι. Αρμάγος, «Μνήμες Καρπενησίου (1930-1950). Επιμέλεια: Αθ. Δ. Σταμάτη», σελ. 136 (2010) 13. Πατάπιος, Μοναχός Καυσοκαλυβίτης, «Όσιος Παρθένιος ο Σκούρτος ο εκ Φουρνά των Αγράφων. Ο βίος και το ζωγραφικό του έργο», σελ. 174 (2010). 14. «Γρανίτσα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Δυτικής  Ευρυτανίας. Ημερίδα», σελ. 312 (2010) 15. «Ιστορία και πολιτισμός της περιοχής του δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας. Πρακτικά Συνεδρίου», δύο τόμοι, σελ. 1016 (2010).

Ευμενέστατα είναι τα σχόλια από ημερήσια και περιοδικά έντυπα για το έργο της «Πανευρυτανικής Ένωσης», η οποία και τιμάται με δίπλωμα από την αδελφότητα Μικροχωριτών «Η Μεταμόρφωση Σωτήρος», το 2006. Το πολυσχιδές έργο της «Πανευρυτανικής Ένωσης» για την Ευρυτανία είναι μεγάλο και τίμιο. Γι’ αυτό και αληθινό. Στα 55 χρόνια της πορείας της πολλά θα μπορούσαμε να πούμε και να γράψουμε. Θα μείνουμε, όμως, στο πιο σημαντικό… στη συνέχεια….

Για τη σύνταξη του παρόντος υπομνήματος χρησιμοποιήθηκε η εξής, κατά χρονολογική σειρά, Βιβλιογραφία:
1. Το «Βιβλίο του Ταμείου» της «Πανευρυτανικής Ένωσης» (από το έτος ίδρυσης, το 1955).
2. Περιοδικό «Ευρυτανικά Χρονικά», τχ. 1/Νοέμ. 1959, τχ.2/Δεκ. 1960 και τχ. 3/Δεκ. 1962.
3. Μιχάλης Σταφυλάς, Ανδρέας Πουρνάρας. Μια ζωή δεμένη με την ιστορία και την παιδεία του τόπου, Πάπυρος, 2000.
4. Περιοδικό «Ευρυτανικά Χρονικά», τχ. 1/Γεν.-Φλεβ.-Μάρτ. 2002 έως τχ. 36/Οκτ.-Νοέμ.-Δεκ. 2010.
5. Κώστας Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Κ. Κωστοπαναγιώτης, Μια ζωή προσφοράς και δράσης για το καλό του τόπου μας, Αθήνα 2005.
6. Γεώργιος Κων. Οικονόμου, «Ανδρέας Πουρνάρας», περιοδικό «Ευρυτανικά Χρονικά», τχ. 19/Ιούλ.-Αύγ.-Σεπτ. 2006

Back To Top